Archive for the Category » Februari «

Ett år sedan lokbranden

Idag den 19 februari år 2017 är det ett år sedan jag, Maria, hunden Rocky och katten Mysan var ombord på tåg nummer 431 vars lok började brinna i Väring strax utanför Skövde. Allt gick lungt till och ingen blev skadad eller dog denna dag.

Personalen som var ombord på tåget denna dag skötte allt galant likaså brandmännen och polisen. Dock fick SJ ta emot en massa klagomål av folk som inte ville förstå att SJ var tvungen att ta hand om passagerarna som var ombord på tåget vars lok började brinna först innan de kunde ta tag i de övriga passagerarna som också drabbade av branden på ett och annat sätt.

Dessa som klagade hade åtminstone en sittplats de slapp att stå i flera timmar likaså slapp de frysa dessa hade även tillgång till bistro där de kunde köpa mat medan de som var ombord på tåget vars lok började brinna fick stå i flera timmar men även frysa och ingenstans där de kunde köpa mat.

Dock fanns det en boende som valde öppna sitt hus för passagerarna som var ombord på tåget vars lok började brinna där de kunde få kaffe i sig.

Nackdelen var bussbolaget som SJ anlitade och som lät passagerarna vänta i flera timmar dock inte SJ:s fel utan felet låg hos bussbolaget.

Webbadressen till blogginlägget angående lokbranden och som jag skrev den 22 februari år 2016:
http://mst2005.se/2016/02/22/tagbranden-den-19-februari-ar-2016/

Lite bilder som jag tog den 19 februari år 2016:


Bilder som Maria tog den 19 februari år 2016:


Ljudöverkänslighet / jordens hummer

2 – 3 procent av befolkningen beräknas lida av svår ”hyperacusis” och det finns även studier att cirka 8 procent lider av ljudöverkänslighet i olika grad. Ljudöverkänslighet har både fysiologiska och psykologiska orsaker som t ex bullerskador, hörselnedsättning, sjukdomar, stress och depression.

De som lider av ljudöverkänslighet måste ha en god ljudmiljö för att ha en fungerade vardag.

Det är fortfarande okänt vad som är orsaken till ljudöverkänslighet framförallt ”hyperacusis” men det finns olika teorier kring detta.

Finns många saker som kan leda till att ljudöverkänslig kan uppstå bland annat hörselnedsättning, migrän och svår huvudvärk men även sömnproblem som kroniskt trötthetssyndrom och annan sömnlöshet.

Det finns även olika typer av ljudöverkänslighet:
– Recruitment of loudness (förekommer hos personer med hörselnedsättning)

– Hyperacusis (är en medicinsk diagnos vilket innebär en stor överkänslighet för ljud vilket även innebär att de flesta ljud även svaga ljud kan upplevas som plågsamma)

– Irritation över ljud (är ingen medicinsk diagnos men kan ändå leda till hälsoproblem som nedstämdhet och stress)

– Ljudfobi (innebär rädsla för ljud)

– Stapediusreflexen (är örars ljuddämpande reflex och som kan sluta att fungera vid t ex ansiktsförlamning)

– Takfönstersyndrom eller superior canal dehiscence syndrome (SCDS) (är en sällsynt diagnos vilket innebär att ett par procent är födda med en tunnare ben i övre båggången runt örats inneöra)

Jag själv lider av ljudöverkänslighet vilket innebär att jag får kraftig huvudvärk, blir yr i huvudet, mår illa som i sin tur leder till att jag blir deprimerad och börjar gråta.

Nackdelen är att omgivningen ofta inte förstår hur jobbigt det är dock kan både grannar, hyresvärd och kommuner underlätta för dem som är ljudöverkänsliga.

Extra jobbigt är det om Skara Kommun har ett jippo i centrum, om Jula eller någon annan har ett jippo i området där Julahotell ligger och när Katedralskolan har ett jippo för dem som går sista året i gymnasiet.

Eftersom ljud fortplantar sig som i sin tur leder till att det hörs väl in där man bor. Dessa jippon brukar vara igång långt efter midnatt vilket innebär att man inte kan gå och lägga sig förrän vid 2 eller 3-tiden vilket i sin tur leder till att jag får en kraftig huvudvärk.

I Söderhamn kan man komma ifrån lättare då Stenbacken ligger en bra bit från Centrum medan i Skara är det betydligt svårare att komma ifrån ljudet.

Via webbsidan https://horsellinjen.se/fakta-och-rad/horsel-och-horselskador/ljudoverkanslighet/ kan man läsa om ljudöverkänslighet.

Jag tillhör även de 2 procenten som kan höra jordens hummande vilket leder till i sin tur att jag får extrem huvudvärk då det inte går att komma undan jordens hummande.